Nättjänster på folk- och skolbibliotek i hela landet

 

cialis

 

Nu försvinner gamla KULDA-webben !!

- Den Nya KULDA-webben finns  HÄR!

Med den senaste informationen och mer marknadsföringsmaterial

OBS!- Använd inte RSS-flödena på nya KULDA-webben innan adressen www.kulda.se pekats om!

Webbadressen kommer att pekas om inom ett par veckor!
 

 

KULDA-kontorets kontaktperson: Elisabeth Erikson - elisabeth.erikson@kulda.se
 


Regionbibliotek Västra Götaland. Uppdaterad den 12 maj 2010. Webbansvarig: Bengt Källgren