KULDA 70: 070101

 

Genline: Släkt- och hembygdsforskning på Internet
KULDA-kontoret har förnyat avtalet med Genline AB för att erbjuda svenska folk- och skolbibliotek Internettjänsten Genline med de svenska historiska kyrkböckerna på Internet under 2010.

Här nedan finns allmän information samt ett antal länkar som pekar till produktinformation, priser och beställningsblankett. Här finns också en länk till en sida tjänsten kan testas. KULDA-avtalet i sin helhet samt särskilt användaravtal för Genline kan beställas från KULDA-kontoret.

Allmän information
 • Avtalsvillkoren gäller för leverans av Internettjänsten Genline Family Finder till folk- och skolbibliotek under 1 år
 • Leverantör: Genline AB
 • Priser för enskilda bibliotek eller län
 • Särskild rabattering vid IPAR-lösning
 • Avtalsperioden är 12 månader. Avtalsperioden förlängs automatiskt med 1 år i taget. Önskemål om uppsägning av avtal skall meddelas 1 månad före avtalsperiodens utgång.
 • Åtkomst via Iösenord eller IP-nummer - IPAR
 • Walk-in-use, ej remote access
 • I samband med beställningen undertecknas också ett särskilt användaravtal
 • Sista beställningsdag med dessa villkor - 30/11 2010
 • Beställning från KULDA-kontoret på länkat webbformulär
 • Leverans och fakturering direkt från leverantören
Produktinformation
Priser
Information om IPAR
Beställningsblankett
Information:

om detta avtal: elisabeth.erikson@kulda.se
om databasen: info@genline.se

<<<


Regionbibliotek Västra Götaland. Senast ändrad den 04 december 2009 .  Webbansvarig: Bengt Källgren